Firma tutvustus

Iga rahulolev klient on meile tähtis. Meie firma on enesele missiooniks võtnud pakkuda tuleohutuse, nõrkvoolulahenduste ja turvalahenduste projekteerimist, paigaldust ja hooldust, mis on teostatud õigeaegselt, korrektselt ja kõrge kvaliteedi tasemega.

Firma alustas oma tegevust 2004. aastal. Meie eesmärgiks on pakkuda meie klientidele just seda, mida nad kõige rohkem vajavad. Peamiselt tegeleme ehitusobjektidega ning meie suuremad kliendid on Eesti ehitusettevõtted.

Firma peamiseks tegevusvaldkonnaks on videovalvesüsteemide, automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemide, gaaskustutussüsteemide, valvesignalisatsiooni, telefoni- ja arvutivõrkude, läbipääsusüsteemide, fonotelefonisüsteemide, suitsueemalduse, järjekorrasüsteemide ja üldhelindussüsteemide projekteerimine, paigaldus, ja hooldus. Samuti teostame ka muid nõrkvoolutööde erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.

Töömahud on väga erinevad. Paigaldame ja hooldame nii väikeste korterite- eramute valvesignalisatsioone kui ka suurte ehitusobjektide täiemõõdulisi mitmete eri süsteemidega nõrkvoolulahendusi.

Olles töö lõpuni viinud teostame vajalikud kooskõlastamised ja ettenäitamised objektidel, sh. piirkondliku Päästeametiga, komplekteerime teostusdokumentatsiooni, viime läbi vajalikud kasutajakoolitused ja kanname hoolt selle eest, et kasutajad saaksid varustatud emakeelsete kasutusjuhenditega.

Meie personali kuulub üle 40 põhikohaga töötajat, kellest enamus on oma ala spetsialistid. Meie spetsialistidel on nii ehitusalast kui ka turvalahenduste ja nõrkvoolutööde alast kogemust vähemalt 3 aastat ning leidub ka neid , kelle kogemused küündivad 15 aastani ja rohkem. Pidevalt hoolitseme oma personali kvalifikatsiooni eest läbi sise- ja väliskoolituste.