Aasta lõpu seisuga oleme valmis saanud mõningad suured objektid:

-Sipelga 3 korterelamu
-BMX-MTB-SKATE spordikompleks

Kohe kohe oleme lõpetamas Salome Auto esinduses ning viimane pingutus on jäänud ka Tallinna Kiirabi objekti lõpetamisel.