Gaaskustutus

Gaaskustutuse süsteemid on mõeldud kaitsma kliendi väärtuslikku varaga, oluliste andmetega või tegevuskriitiliste seadmetega ruume. Näiteks serveri ruumid, UPS ruumid, suured elektrikilbid, sideseadmed, olulised dokumendid (arhiivid), muuseumite hoidlad vm. sarnased ruumid. Olenevalt lahendusest kasutatakse kas NOVEC1230 või intertsgaasi lahendust. Gaaskustutus käivitatakse reeglina ATS häire peale ja see täidab ruumi 10-60 sekundi jooksul, vältides niimoodi tule levikut ruumis ja kustutab juba tekkinud leegid. Gaaskustutuse lahendused on võimalik paigaldada alates väiksest serveri ruumist kuni suurte arhiiviruumideni.

Projekteerimine, paigaldus ja hooldus on meie kompetentsis.