Tulekahju signalisatsiooni süsteemid

Teeme tuleohutuse infotabloosi ja suitsueemalduse juhtimise automaatika projekte ja lahendusi.

Suitsuluukide keskused, suitsueemalduse juhtimine

Gaaskustutuse süsteemid, inert gaasid, NOVEC1230

Sidevõrgud CAT5e, CAT6, CAT6a, CAT7, terviklikud sidelahendused koos aktiivseadmete ja WIFI-ga

Singlemode ja multimode fiiberoptiliste kohtvõrkude ehitus

Üldhelinduse süsteeme kasutatakse peamiselt hoone üldpindadel tausta muusika mängimiseks ja teadete edastamiseks.

Akis QMS – QMicro, Qset, Qweb

Turvavalgustus

Turvavalgutuse süsteemide paigaldus ja hooldus

Kliendi kohased valve-läbipääsu-näotuvastuse, andmebaaside, automaatika, videovalve jm. integratsioonid

Paigaldame
Üle 21 erineva süsteemi

Tänasele kliendile lihtsad lahendused pole enam tihtipeale piisavad. Vaja on mitmete süsteemide ja lahenduste integreerimist, aga samas ka lihtsat kaabeldust.

Teostame erinevates mahtudes ja keerukusastmega nõrkvoolupaigaldisi. Kirjuta meile oma soovist


Valvesignalisatsiooni süsteemid, Paradox, Inner-Range, Integrity, Interseption jne. Väikestele ja suurtele objektidele

Videovalve süsteemid, termokaamerad, video salvestus serverid, Hikvision, Dahua, Sony, Axxon, Evidence

Eraldiseisvad ja integreeritud valve-ja läbipääsusüsteemid väikestest kuni väga suurte lahendusteni

Näotuvastuse kaamerad ja lahendused, näotuvastusega läbipääs – Herta, Hikvison jt.

sõrmejälje läbipääsu süsteemid, sõrmejälje lugejad

LPR numbrituvastus, automaatne värava avamine ja muud numbrituvastuse lahendused

EVS-EN 50849 ja EN54 nõutele vastavad evakuatsiooni helinduse süsteemid

Õekutse süsteemid haiglatele ja hooldekodudele

Ventilatsiooni-, jahutuse- ja kütteautomaatika, paigaldus, juhtimine ja visualiseerimine