ATS süsteem

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS) – süsteem, mis annab automaatselt teate tekkivast tulekahjust. ATS paigaldatakse eelkõige selleks, et teavitada hoones viibivaid isikuid evakueerimisest juba varajases tulekahju staadiumis. Samuti annab seada märku oma töövalmidust ohustavast rikkest.

ATS süsteem rakendub, kui tuvastatakse ATS süsteemi seadmete poolt tulekahju häire. Tavalisemaid seadmeid tulekahjuhäire tuvastamiseks on (punk)suitsuandur, mis annab tulekahjuhäire põlemisel tekkinud gaasidele, osakeste tuvastamisel. ATS süsteemi seadmeid on erinevaid, kuid kõik seadmed peavad vastama EN54 standardisarjale alustades keskseadmest kuni kõrglaohoonetesse paigaltatavate optilistelineaarandurite või leegianduritega paigaldamisega.

ATS süsteemi hooldus on kohustuslik SM nr.1 alusel kord kvartalis, iga aasta.

Projekteerimine, paigaldus ja hooldus on meie kompetentsis.