Läbipääsusüsteem

Läbipääsu süsteemid on eelkõige mõeldud ligipääsu kontrollimiseks ja piiramiseks hoonele või ruumidele. Läbipääsusüsteeme on mugav kasutada kohtades kus liigub palju inimesi, kelledele võtme jagamine pole mõistlik. Läbipääsukaartide kasutamine võimaldab operatiivselt, muuta kasutajate õiguseid, aitab registreerida inimeste liikumist hoones ja vajadusel kas kontrollida või piirata läbipääsu õiguseid nt. hoone osade kaupa või kellaaegade järgi. Peamiselt kasutatakse distants kaarte, aga saab kasutada ka koodiga ligipääsu või mõlemat kombineeritult. Distantskaardiga lugemist saab kasutada ka tööaja fikseerimiseks. Tüüpilised kasutuskohad on tootmishooned, büroohooned või serveri ruumid.

Projekteerimine ja  paigaldus on meie kompetentsis.