Tuleohutusautomaatika

Tuleohutusautomaatika ehk TOA. Päästeameti infopunkti kokku koondatud tuleohutuspaigaldiste rikke- ja rakendumise signaalid. TOA juurde kuulub ka tuleohutusautomaatika juhtimis- ja indikatsioonitabloo, mis muudab erinevate hoones olevate tuleohutusesüsteemide info haldamise terviklikuks lahenduseks.

Tabloole kuvatakse suitsutõrje-, kustutussüsteemid, hoone elektrivarustus, varugeneraatorid, tuletõkkekardinad, gaaskustutus ja muude tuleohutusesüsteemide info

Kõik tuleohutusega seonduv on jälgitav ühest kohast. Päästetööde teostajale muudab antud süsteemide koondvaade päästmistööde teostamise tunduvamalt lihtsamaks.

Suitsutõrje on põlemisel tekkinud suitsu ja kuumuse ohutult hoonest väljajuhtimiseks. Eelnimetatut saab teostada, kas loomulikul viisil aknaid avades või juba elektrooniliselt elektriajamiga ja eraldi keskseadmega juhitavate suitsuluukidega.

Evakuatsiooni trepikodades tekitatakse ülerõhuventilaatorite abil ülerõhk, selleks et trepikoda ei täituks suitsuga, mis raskendaks hoonest evakueeruvate inimeste väljumist ja päästjatel teostada päästetöid. Suitsutõrje süsteeme on võimalik juhtida tuleohutusindikatsiooni- ja juhtimistabloo pealt või hoones suitsueemaldustsooni läheduses asuvast rakendusnupust.

Teeme tuleohutuse infotabloosi ja suitsueemalduse juhtimise automaatika projekte ja lahendusi.

Projekteerimine paigaldus ja  hooldus on meie kompetentsis.