Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS) – süsteem, mis annab automaatselt teate tekkivast tulekahjust, samuti oma töövalmidust ohustavast rikkest; Projekteerimine, paigaldus ja hooldus on meie kompetentsis.

Vastavalt Sisemininistri määrus nr. 1 “Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord”, Paragrahv 25 punkt 3 toob välja võimalusel pidada ATSi (ja ka muude süsteemide) päevikut digitaalkeskkonnas.

Antud võimaluse oleme ka välja töötanud ning 99% ulatuses on see juba kasutusel meie hooldatavatel objektidel. Meie klientidele on Digipäevik tasuta.

digipäevik – digiaktid

Digipäevik võimaldab paberivabalt dokumenteerida hooldustoiminguid, mille ülevaade on kliendil momentaalselt olemas.

KIIRUS

Reageerime 24/7

TÄPSUS

Tänu siseprotseduuridele on meie ajaplaneerimine ja hoolduste täpsus parim linnas.

kvaliteet

NVP pikajaline kogemus tagab süsteemi tõrgeteta töö ja sujuvuse.