Suitsueemalduse juhtimine

Suitsueemalduse eesmärgiks on tagada suitsu ja kuumuse eraldamine evakuatsiooni teedelt inimeste ohutuks evakueerimiseks. See on mõeldud inimeste ohutuse tagamiseks tulekahju häire korral. Suitsueemalduse juhtimine ja tuleohutuse infotablood on spetsiifilised hoone tuleohutuse osad, mis tihtipeale lahendatakse koos. Tihti toimub läbi tuleohutuse infotabloo asjakohase informatsiooni edastamiseks päästeametnikule. Paljudel juhtudel toimub suitsueemalduse juhtimine infotabloolt, aga olenevalt hoonest ka automaatselt või eraldi . Suitsueemalduse peamised seadmed on SEK klapid, suitsueemalduse ventilaatorid (SEV), suitsuluugid, suitsueemaldamise aknad ja suitsueemalduse juhtimise keskused.

Projekteerimine, paigaldus ja hooldus on meie kompetentsis.