Nõrkvoolusüsteemide hooldus digipäevik

NVP on kasutusele võtnud digipäeviku, mis on välja arendatud  IDsys OÜ  poolt. mis aitab dokumenteerida nõrkvoolu süsteemide hooldust.

 Vastavalt Sisemininistri määrus nr. 1 “Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord” ,Paragrahv 25 punkt 3 toob välja võimaluse pidada ATSi (ja ka muude süsteemide) päevikut digitaalkeskkonnas. Antud võimaluse oleme ka koostöös IDsys’iga valmis teinud ning 99% ulatuses on see juba kasutusel meie hooldavatel objektidel.

DIGITAALNE ÜLEVAADE

Päevikut on mugav täita ja see annab ülevaate kiiresti ja lihtsalt soovitud perioodi peale.

PABERIVABA

Tehke oma elu mugavaks ja säästke loodust.

KIIRE INFOVAHETUS

Digitaalne lahendus tagab teile hetkelise infovahetuse ja mugava ligipääsu

DIGITAALSED AKTID

Hoolduste kohta tehakse digitaalsed aktid