Õekutse

Õekutse süsteemid on mõeldud eelkõige haiglatesse ja hooldekodudesse. Õekutse süsteemi abil saab kutsuda vajadusel abi otse patsiendi voodi juurest. Reeglina läheb signaal vastava korruse valveõe posti. Õekutse süsteem saab saata ka SMS-i või muu signaali teenindava personali telefoni või peilerile. Võimalikud on eri keerukuse astmega süsteemid, vastavalt kasutaja vajadustele.

Projekteerimine
,  paigaldus ja hooldus on meie kompetentsis.