Turvalahenduste projekteerimine, teostamine
ja hooldus.

Paigaldame videovalvesüsteeme, automaatset tulekahjusignalisatsiooni, valvesignalisatsiooni, telefoni- ja arvutivõrke, sidelahendusi, IT võrke, gaaskustutust, perimeetri valvet, läbipääsusüsteeme, kaubakaitset,üldhelindust ja muid nõrkvoolu-turva lahendusi.