20 aastat katkestusteta nõrkvoolu töid 

Teostame turva- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimist, ehitamist ning nende süsteemide hooldust. –  Nõrkvoolu tööd algusest lõpuni

Alustasime oma tegevust 2004. aastal. Meie eesmärgiks on pakkuda meie klientidele kvaliteetseid nõrkvoolu- ja turvalahendusi, arvestades muutuvat tehnoloogiat ning uuenenud võimalusi. Meie suuremad kliendid on Eesti ehitusettevõtted, arendajad ja kinnisvara halduse ettevõtted.

Ettevõtte tegevusvaldkonnaks on videovalve, automaatse tulekahjusignalisatsiooni, tuleohutuse indikatsiooni tabloode ja suitsueemalduse, gaaskustutussüsteemide, valvesignalisatsiooni, telefoni- ja arvutivõrkude, läbipääsusüsteemide, fonotelefonisüsteemide, suitsueemalduse, järjekorrasüsteemide ja üldhelindussüsteemide projekteerimine, paigaldus, ja hooldus. Samuti teostame ka muid nõrkvoolutööde erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.

Meie personali kuulub üle 40 põhikohaga töötajat, kellest enamus on oma ala spetsialistid. Meie spetsialistidel on ehituse, turvalahenduste ja nõrkvoolutööde töökogemust vähemalt 3 aastat ning leidub ka neid , kelle valdkonnas töötamin küündib 15 aastani ja rohkem. Pidevalt hoolitseme oma personali kvalifikatsiooni eest läbi sise- ja väliskoolituste.


Tagamaks kogu paigalduse, teostuse ja dokumenteerimise protsessi kvaliteetse ning tõrgeteta toimimise, on meil jooniste tegemiseks tööl projekteerijad. 


Tänasele kliendile lihtsad lahendused pole enam tihtipeale piisavad. Pakume süsteemide ja lahenduste integreerimist, aga samas ka lihtsat kaabeldust.

Kas teie majas on kõik suitsuandurid töökorras? Häire edastus jõuab turvafirmasse? Kui te pole kindel, kontrollime järgi!


Aitame tellijal leida optimaalseima lahenduse tema vajaduse põhiselt.
Tänases kiiresti muutuvas maailmas püütakse leida järjest paremaid lahendusi.