Sisekoolitus

Meie paigaldusjuht Anton Mesila viis läbi sisekoolituse kvaliteedi ja sisevõrkude osas. Koolituse teemade hulka kuulus ka jooniste dokumenteerimine. Koolitusel osalesid ettevõtte installatsioonielektrikud.

Continue Reading

Koolitused

Meie Paigaldus- ja projektijuht Anton Mesila on olnud tubli ja tragi ning omandanud mitmed tunnistused. Kutsetunnistused: Turvasüsteemide tehnik, tase V Turvasüsteemide projekteerija, tase VI Samuti taastõendas ta Fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete käitlemise kutsetaseme.   Kiitus!  

Continue Reading

Lõpetatud tööd

Aasta lõpu seisuga oleme valmis saanud mõningad suured objektid: -Sipelga 3 korterelamu -BMX-MTB-SKATE spordikompleks Kohe kohe oleme lõpetamas Salome Auto esinduses ning viimane pingutus on jäänud ka Tallinna Kiirabi objekti lõpetamisel.

Continue Reading