Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine: Isikuandmeid töötleb NVP OÜ Reg. nr. ………………, Aadress ……………………; Telefon ……………..; Email: info@nvp.ee. NVP OÜ ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Töödeldavad isikuandmed (kontaktivormi saatmisel): Ees- ja perekonnanimi;E-mail;Kaupade ja teenuste maksumus;

Isikuandmete töötlemise eesmärk: Isikuandmeid kasutatakse kliendile hinnapakkumise väljastamiseks ja kontakti saamiseks, kui kasutaja on küsimusega meie poole pöördunud.Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post ja kliendi nimi töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus: Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse: Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale.

Turvalisus ja andmete ligipääs: Isikuandmeid hoitakse veebimajutus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.Juurdepääs isikuandmetele on NVP töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et osutada klienditoe teenust.Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine: Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel, kirjutades info@nvp.ee.

Nõusoleku tagasivõtmine: Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine: Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine: Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine: E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated: E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti (info@nvp.ee).

Vaidluste lahendamine: Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).